Privacybeleid

GeBa Schrijnwerkerij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

W​e ​verwerke​n persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten en/of het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit omvat onder andere naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Doel van de verwerking​​ ​

W​e ​verwerke​n persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Het uitvoeren van onze diensten;
  2. Het beheren van onze klantenrelaties;
  3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  4. Het verbeteren van onze diensten en het ontwikkelen van nieuwe diensten

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking ​​

W​e ​verwerke​n ​persoonsgegevens alleen wanneer wij hiervoor een rechtsgrondslag hebben. Dit kan zijn op basis van toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens

W​e ​delen persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen de nodige maatregelen nemen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden beschermd.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens langer te bewaren.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover en hoe u contact met ons kunt opnemen, zie onderstaande contactgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met GeBa Schrijnwerkerij via: